Ποιότητα

Η εταιρεία Σ.Γ Σκιαδαρέσης δίνοντας μεγάλη σημασία στα ζητήματα διασφάλισης της ποιότητας, εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα ISO 22000/2005 και τηρεί σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις αρχές HACCP.

  ISO 22000/2005 (HACCP)